aktualności prowincji więcej

Studium Teologii Duchowości – 2023/2024


15 września, 2023

Instytut Duchowości Carmelitanum przy kościele Świętej Trójcy zaprasza na:

Trzyletnie studia w ramach Studium Teologii Duchowości:
– Studia stacjonarne prowadzone są w Warszawie.
– Studia on-line dla osób, które fizycznie nie są w stanie brać udziału w zajęciach.

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy Kościele Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu stawia sobie za cel ukazanie wierzącym perspektywy dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania z sobą samym jako osobą oraz do wejścia we wspólnotę Trzech Osób Boskich w wierze, nadzieli i miłości już tu na ziemi, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności. Pomocą w otwarciu na taką perspektywę i w podjęciu drogi w celu jej osiągnięcia są m.in. systematyczne trzyletnie studia z zakresu duchowości, historii duchowości duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej w ramach Studium Teologii Duchowości.

Zajęcia rozpoczynają się 3 października i odbywają się w każdy wtorek w godzinach 17.20-20.20.

Opłata za semestr:
300 zł – słuchacz zdający egzaminy
250 zł – wolny słuchacz

Dyrektor Instytutu Duchowości Carmelitanum
o. Wojciech Ciak OCD
mail: wojciechciakocd@gmail.com
tel.: + 48 609 910 050

Sekretariat Instytutu
Krystyna Tkaczyk
mail: warszawa@carmelitanum.pl
Instytut Duchowości Carmelitanum
Klasztor Karmelitów Bosych
ul Solec 61
00-424 Warszawa
www.warszawa.carmelitanum.pl