aktualności prowincji więcej

Świąteczne życzenia od Naszego Ojca Prowincjała.


24 grudnia, 2019

Jednorodzony Syn Ojca zapożyczył się na tej ziemi w ciało i krew u ubożuchnego Dziewczęcia. Dzięki temu zapożyczeniu stał się nam Jezus tak bliski i zrozumiały, że wiemy iż nas rozumie i miłuje”.
Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

Umiłowani w Chrystusie!

Jeśli już poczyna się w nas na nowo życie Boże, to znaleźliśmy łaskę u Najwyższego, bo Wcielenie Dzieciątka Jezus chce nas hojnie obdarować; sprezentować nowe Życie, nową jakość Miłości, a nawet spojrzenie w nieśmiertelność. Na te Święta Bożego Narodzenia życzę Wam, aby każdy czynił ze swojego serca Betlejem – Dom Chleba, by można było przyjąć każdego gościa, który do niego zapuka.

Niech każdy będzie w stanie zajaśnieć dziecięcym Światłem Syna, Jego chwałą, przez co będzie zdolny do lepszego tworzenia ludzkiej rodziny, do pomocy innym, bliskim i dalekim…, bo Serce żłóbka zaczyna bić silniejszym rytmem i ogrzewać ogniem, który już zapłonął. Nawet wół i osioł ogrzewają żłóbek dyskretną obecnością.

Niech te Święta i Nowy Rok Pański 2020 będą dla nas wszystkich nowym otwarciem i narodzeniem w duchu miłości oblubieńczej pod opieką Świętej Rodziny.

Złączony w adoracji Dzieciątka Jezus – Boga z nami, życzy i błogosławi
o. Jan Piotr Malicki OCD
Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych