aktualności prowincji więcej

Trzy nowości naszego wydawnictwa Flos Carmeli


7 grudnia, 2019

  1. Piotr Klimowski,  Święci. Powtórne narodzenie

„Przestrzegam czytelnika przed tą książką, którą właśnie trzyma w rękach! Myślisz może, że znajdziesz w niej  wskazówki pozwalające osiągnąć sposób łatwy i bezbolesny stan niebiańskiej świętości. Ależ to nie ta książka! Ta, pokaże ci trudną drogę, a gdy ją będziesz  czytał, odkryjesz wiele nieoczywistych odpowiedzi, na pytanie o to, kim ty sam jesteś i jak możesz odnaleźć drogę do Boga. Więc przestrzegam, ale i zachęcam: może rzeczywiście chcesz ze sobą zrobić coś istotnie dobrego? A cóż jest bardziej ważne dla człowieka, niż  odkrycie, kim on sam jest, gdy jego życie staje się  drogą do Boga Miłości” (Jan Andrzej Kłoczowski OP).

„Chcemy jeść, pić, bawić się; raz tu, raz tam; raz tymi, raz z tamtymi; w zmienności, w migotliwości – w niestałości odnajdujemy naszą stałość. Czujemy się dobrze, ponieważ zatracamy się; gubimy się, ponieważ chcemy się zgubić, ponieważ nic nie ciąży nam bardziej niż my sami. Oni zaś przypominają nam, kim nie jesteśmy. Święci chcą tylko jednego, a my chcemy wielości, zmienności, im zaś jedno jest w duszy, jedno w sercu, jedno głowie – jedno przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego, cały swoim sercem, całą swoją mocą, całym swoim umysłem – to jest fiksacja, której się boimy” (fragment książki).

Więcej >>


  1. Różaniec ze św. Elżbietą od Trójcy Świętej

„Przynoszę ci szkaplerz jako rękojmię mojej opieki i mojej miłości, a także jako «znak» misterium, jakie ma się w tobie dokonać. Moja córko przychodzę, aby dokończyć «przyoblekania cię w Jezusa Chrystusa», abyś  «postępowała w Nim» królewską Drogą, Drogą świetlistą; abyś była «wkorzeniona w Niego», w głębi Przepaści, z Ojcem i Duchem miłości; abyś była «zbudowana w Nim», «twojej skale», «twojej Twierdzy»; abyś była «umocniona w twojej wierze», w tej wierze w niezmierzoną Miłość, która z wielkiego Ogniska przelewa się do głębi twojej duszy. Moja córko, ta Miłość wszechmocna dokona w Tobie wielkich rzeczy: wierz memu słowu, to jest słowo Matki, a Matka raduje się widząc, z jaką szczególną czułością jesteś miłowana. Och, trwaj w swojej głębi: oto kto przychodzi zaopatrzony we wszystkie swoje dary, a przepaść Jego miłości otacza Go jak szata: to Oblubieniec! Milczenie!… Milczenie!… Milczenie!…” (List 318).

Więcej >>


  1. NOWENNA do św. Teresy de los Andes – o łaskę radości w codzienności

Istnieje Bóg. Bóg w Trójcy Świętej, Jedyny, istnieje naprawdę. Na tyle rzeczywiście, że już teraz oddaję całą siebie Temu, Który Jest. Nie komuś innemu, ale właśnie Samemu Bogu oddaję siebie. Wcale nie powątpiewam w Jego Miłość. Jestem Jej pewna. Oddaję się Jej na zawsze. Bo „Miłość jest Bogiem”. A Bóg jest samą Miłością. Bóg i Miłość jest więc Tym Samym. Bóg nie może przestać kochać. Każdy człowiek zawodzi w miłości. Tylko Bóg nigdy nie zawiedzie w miłości. Tylko Bóg jest Radością i więcej – jest jedynym źródłem Radości. Tylko Bóg jest Radością Nieprzemijającą, Radością Nieskończoną. Dlatego oddaję się Jemu. Tak, w Nim – oddaję się Radości Nieskończonej na zawsze!

Więcej >>