aktualności prowincji więcej

Uroczystość św. Józefa w Karmelu i Parafii Bożego Ciała w Mińsku


marzec 21, 2021

19 marca w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Panny Maryi, Parafię Bożego Ciała w Mińsku, którą opiekują się OO. Karmelici Bosi, nawiedził Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, emerytowany Metropolita Mińsko-Mohylewski. Hierarcha razem z Przełożonym miejscowej wspólnoty Karmelitów Bosych o. Siarheiem Tryścieniem, obejrzał i zapoznał się ze stanem budowy nowego kościoła i klasztoru. Następnie Arcybiskup przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej i uroczystej Mszy św. ku czci św. Józefa.

Św. Józef jest Opiekunem Kościoła Powszechnego, któremu wspólnoty Karmelu oddają szczególną cześć. W swojej homilii Arcybiskup zachęcił licznie zebranych czcicieli św. Józefa do wiernego naśladowania tego Świętego, który nie wahał się być posłusznym Panu Bogu, nawet wbrew nadziei, i w ten sposób, przez wierność Bożym Przykazaniom, został dobrym i wiernym sługą swego Pana.

Ojcowie i wierni Parafii Bożego Ciała w Mińsku, podziękowali Panu Bogu za św. Józefa, który jest darem dla Kościoła Powszechnego i Karmelu w Białorusi. Na zakończenie Mszy św. duszpasterze i zebrani wierni podziękowali również Ekscelencji, Arcybiskupowi Tadeuszowi, za jego wieloletnią posługę i służbę Bogu, Kościołowi w Białorusi i Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej.

o. Juryj Kułaj OCD