aktualności prowincji więcej

Generalska Wizytacja Kanoniczna Prowincji i jej ostatnie dni


9 grudnia, 2023

W tym roku, w dniach 24 października – 30 listopada została przeprowadzona w naszej Prowincji Warszawskiej wizytacja pastoralna przez o. Christophe-Marie Baudouin OCD, członka Zarządu Generalnego naszego Zakonu (Definitora). W tym czasie o. Christophe odwiedził wszystkie klasztory braci i sióstr w Polsce, Białorusi, Litwie i Rosji. Poznał nasze wspólnoty, klasztory oraz dzieła prowadzone przez Prowincję. Zakończenie wizytacji odbyło się w ostatnich dniach listopada w Poznaniu w obecności o. Generała.

Spotkanie w sprawach OCDS w Zwoli.

W dniu rocznicy powstania klasztoru w Duruelo, czyli w dniu reformy naszego Zakonu nasz Ojciec Generał Miguel Márquez Calle OCD odwiedził klasztor w Zwoli k. Poznania. Tego dnia 28 listopada, we wtorek, odbyło się tam spotkanie naszej Rady Prowincjalnej, Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu i ojców asystentów z całej Prowincji, pełniących posługę duszpasterską wobec różnych wspólnot OCDS w naszej Prowincji.
Obecną Przewodniczącą Rady Prowincjalnej OCDS jest Gabriela Żylińska z Sopotu, I Radnym: Bogusław Sudał z Bydgoszczy, II Radną Beata Meller z Poznania, III Radnym Tadeusz Zabaryłło z Elbląga, a IV Radnym Mariusz Filipowski z Poznania.
Spośród ojców asystentów obecnymi byli: o. Roman Hernoga, o. Bertold Dąbkowski, o. Szczepan Maciaszek, o. Krzysztof Pawłowski, o. Janusz Murzynowski, o. Zbigniew Stachowicz, o. Artur Chojda, o. Aleksander Szczukiecki, o. Gabriel Wójcicki oraz bracia z Białorusi: o. Piotr Frosztęga i z Litwy o. Jonas Vidas Labanauskas oraz o. Kamil Strójwąs jako Delegat Prowincjała do spraw OCDS.
O godz. 10.30 rozpoczęło się spotkanie Rady OCDS z asystentami z całej Prowincji. Spotkaniu przewodził o. Kamil Strójwąs. Celem spotkania było rozwój i umocnienie współpracy między Radą OCDS, wspólnotami OCDS a asystentami. O. Kamil przedstawił obowiązki i uprawnienia asystentów w świetle Konstytucji i Statutów OCDS dla naszej Prowincji. Omówiono też ważniejsze trudności jakie dostrzega się w naszych wspólnotach: trudność w dzieleniu się swym życiem duchowym, z czytaniem i znajomością pism naszych świętych. Następnie Rada wspólnot OCDS przedstawiła jakie widzi obecnie problemy we wspólnotach, m. in. czy to w zakresie formalnego prowadzenia wspólnot, komunikacji wewnątrz wspólnoty czy korzystania z mediów. Wymiana opinii i obserwacji wyznaczyła zakres tematów wartych uwagi i troski w przyszłości. Druga część spotkania odbyła się po obiedzie i krótkiej rekreacji. Wówczas bracia z Litwy i Białorusi opowiedzieli nam historię wspólnot OCDS w ich krajach oraz ich aktualny stan, sposób życia i działalność.

Przed obiadem odbyło się spotkanie o. Generała i o. Christophe-Marie Baudouin OCD, Definitora Generalnego z asystentami OCDS. O. Generał wspomniał na początku o dokumencie dla asystentów OCDS z 2006 roku. Zachęcił do lektury i szczegółowego zapoznania się z tym ważnym dokumentem ze strony zakonu, który określa uprawnienia i zakres obowiązków asystentów. W czasie spotkania omawialiśmy w jaki sposób usprawnić naszą posługę w OCDS, w jaki sposób ożywiać życie i aktywność wspólnot. Co robić by wspólnotami interesowały się nowe osoby? O. Generał przedstawił nam również obecny stan wspólnot OCDS w innych krajach. Zaprosił na spotkanie do Avila OCDS z całego świata w 2026 roku.

Zakończenie wizytacji w Poznaniu.

29 listopada, w środę od godz. 8.45 do 13.00, odbyło się spotkanie o. Generała, o. Christophe-Marie i o. Prowincjała z radnymi i przełożonymi, którzy przybyli na trwającą dwa dni (środa-czwartek) Radę Plenarną Prowincji. Spotkanie kończyło wizytację o. Definitora w naszej Prowincji. Spotkanie było otwarte dla wszystkich braci. O. Christophe-Marie omówił aktualny stan Prowincji, jak mu się jawi Prowincja po dwóch miesiącach wizyty i rozmów: poruszył sprawę współpracy z prowincją Krakowską, stworzenia warunków opieki nad starszymi ojcami, życia charyzmatem i rewizji naszych zaangażowań. W trakcie dyskusji poruszono sprawę: sprawowania urzędu ekonoma, instytutów duchowości, mariologii w zakonie. Spotkanie było czasem pogłębionej refleksji nad odczytywaniem naszego charyzmatu w obecnym kontekście Kościoła i świata. Przemyślenia o. Generała i o. Christophe-Marie były proste ale bardzo cenne i trafne. Następnie cała wspólnota udała się na uroczysty obiad do refektarza. Po południu obradowała w czytelni Rada Plenarna, a wieczorem o. Generał celebrował Mszę św. o godzinie 18.00 wygłosił do nas homilię, którą tłumaczył o. Sergiusz Niziński. W homilii zaproponował nam drogę z Maryją do swej krewnej Elżbiety. Tak przebiega droga Karmelu do kontemplacji która zmienia świat. To droga do „tak” Bożemu pragnieniu. Jednakże jest to droga w nocy i pośród pościgu, nie przybyliśmy do Karmelu aby żyć wygodnie, ale by powiedzieć Bogu „tak”, jak nasi święci. Ewangelia zachęca nas, abyśmy się nie bronili. Nie ulegali pokusie przedkładania dumy nad zaufanie. Absolutne zaufanie. Tereska powiedziała, że prowadzi nas to do miłości. Ewangelia Łukasza mówi: Nie szykujcie się do obrony. Ważne byśmy nie chronili swego wizerunku i nie bronili się przed miłością Boga. Pozwolić się kochać. Poddać się Bożemu projektowi. Nie czekać do jutra. To jest właśnie kontemplacja z Maryją, pielgrzymka wiary. Pokora, dystans i braterska miłość. Z wytrwałością i determinacją. Skromność i odwaga. Jak Maryja. św. Józef uczy nas modlić się i być wiernymi bez szukania nagrody. Józef nie szukał siebie. Nie pragnął rozgłosu ani nie przywłaszczył sobie Jezusa ani Marii. Musimy prosić Józefa o tę elegancję i wolność od nas samych.
W ten sposób zakończyła się oficjalnie wizytacja w naszej Prowincji.

o. Aleksander Szczukiecki ocd