aktualności prowincji więcej

Wybór Radnych Prowincji i zakończenie prezentacji wspólnot


maj 11, 2017

Pozdrowienie w Panu dla wszystkich Was.

Za nami kolejny, trzeci dzień Kapituły. Rozpoczęliśmy go wspólną modlitwą i Eucharystią, której przewodniczył nowo wybrany Prowincjał o. Jan.

W słowach homilii, nawiązując do Ewangelii, zachęcił nas do odnowionej wiary, że Pan jest, jest z nami mimo małych i większych zdrad, które rodzą się z naszych słabości i są źródłem kontrastów. W ich przezwyciężeniu może pomóc nam przykład Świętej Naszej Matki Teresy, jej przeświadczenie, że na równi z Ojcami założycielami łaska Boża towarzyszy także i nam. Bo jak oni są fundamentem dla nas, tak i nas Bóg czyni fundamentem dla tych co przyjdą, i daje ku temu wszelkie dary. Każdy z nas jest kamieniem, który ten dawny fundament odnawia i umacnia. Początek triennium, które wprowadzi nas w Jubileusz XXV-lecia Prowincji, to także jakiś nowy początek naszego życia. Wytężając siły ku temu co przede mną, pędzę w górę … w Chrystusie Jezusie. (Flp 3, 13-14).

Podczas piątej sesji Kapituły, która zaczęła się o godz. 9.15, wysłuchaliśmy drugiej części prezentacji życia i działania naszych wspólnot. Najpierw tych na Białorusi: w Mińsku, Naroczy, Miadziole i Gudogaju. Pierwszą przedstawił o. Piotr Frosztęga, relacje z pozostałych przeczytali o. Arkadiusz Kulacha, dotychczasowy Delegat Prowincjała i o. Grzegorz Malec, Sekretarz Kapituły.

Mieliśmy okazję zapoznać się głębiej z kontekstem eklezjalnym Białorusi, wpływającym na bardziej duszpasterski charakter placówek Delegatury, z których wszystkie są parafiami. Dwóch ojców zaangażowanych jest ponadto w ważne dla całego Kościoła białoruskiego posługi: w kierowanie Krajowym Duszpasterstwem Rodzin,  w pracę w Trybunale Diecezjalnym w Mińsku, w formację w Seminarium diecezjalnym w Pińsku oraz w uczestniczenie w przygotowywaniu procesu beatyfikacji Sługi Bożego Edwarda Wojniłłowicza.

Następnie O. Piotr Neumann odczytał sprawozdanie wspólnoty w Poznaniu, najliczniejszej w Prowincji, zaangażowanej szczególnie w formację początkową postulantów i braci kleryków, w szerzenie kultu Św. Józefa wokół naszej sanktuaryjnej bazyliki mniejszej i w liczne działania propagujące naszą duchowość, wśród nich w Instytut duchowości Carmelitanum. Również bracia z klasztoru we Wrocławiu, o którym referował nam o. Krzysztof Wesołowski, są zaangażowani, obok posługi parafialnej, w intensywną pracę formacyjną w ramach Instytutu duchowości i przynoszącego owoc wielu powołań duszpasterstwa młodzieży. Obraz życia wspólnoty w Zamartem, której powierzona jest opieka nad Nowicjatem naszej Prowincji i Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, przedstawił nam o. Krzysztof Jank.

Sesję zakończyliśmy powołaniem komisji, która zredaguje w imieniu nas wszystkich przesłanie Kapituły do Prowincji. W jej skład weszli o. Serafin Tyszko i o. Sergiusz Niziński.

Poobiednia przerwa w pracach, oprócz regenerującej sjesty, dała nam też okazję do nacieszenia się pięknem dojrzałej, słonecznej wiosny w naszym poznańskim ogrodzie. Pszczoły z goszczących w nim od niedawna uli na dobre zaczęły już swoje regularne loty. Nasunęła się myśl o tych, którzy z kapitularnego matecznika wyruszą wkrótce do nowych zadań w Prowincji.

Po wspólnej modlitwie Nony o godz. 15.00, zebrani ponownie w Sali kapitularnej na sesji szóstej, przystąpiliśmy od razu do wyboru Radnych prowincjalnych. Z czterech kolejnych głosowań wyłoniły się imiona braci, którzy odtąd u boku o. Prowincjała będą stanowić trzon Zarządu Prowincji. Zostali nimi: o. Jakub Kamiński (I Radny), o. Grzegorz A. Malec (II Radny), o. Roman Hernoga (III Radny) i o. Robert Marciniak (IV Radny). Wszyscy czterej przyjęli proponowany im urząd – o. Robert, dotychczasowy przełożony w Sopocie, uczynił to telefonicznie i już rusza w drogę, aby do nas dołączyć. Trzej ojcowie obecni na Kapitule złożyli wyznanie wiary, a dwóch z nich mogło zająć należne im przy stole prezydialnym miejsca. O. Grzegorz pozostał nadal przykuty do stolika sekretarskiego…

Blok wyborczy sesji popołudniowej zakończyły głosowania na Socjusza na Kapitułę Generalną, jeśli taka, nadzwyczajnie, miałaby się podczas obecnego trzechlecia odbyć, i na jego Zastępcę. Los padł na kadrę profesorską: o. Sergiusza Nizińskiego i o. Piotra Neumanna. To zaiste godne przedstawicielstwo naszej Prowincji na międzynarodowej arenie zakonnej!

Na zakończenie o. Grzegorz przeczytał listy braci skierowane do IX Kapituły Prowincjalnej. Pierwszy z nich orędował za częstszym używaniem Łaciny podczas recytowania i śpiewu naszych codziennych modlitw wspólnotowych. Drugi, zaczynający się piękną łacińską intestacją, postulował rozpowszechnienie wśród nas znajomości życia Sługi Bożego o. Rudolfa Warzechy oraz zachęcał do modlitwy o jego beatyfikację. Obie sprawy zostały przyjęte w pełnej powadze i ze zrozumieniem, oraz skrupulatnie zapisane do akt kapitularnych.

Niech wasze modlitwy nadal nam towarzyszą, a Bóg hojnie błogosławi i umacnia nowy Zarząd naszej Prowincji. Do zobaczenia jutro, si Dios quiere!

O. Karol Milewski