aktualności prowincji więcej

Zakończenie dyskusji nad programem dla nowego triennium i wybór przeorów


maj 15, 2017

Witajcie serdecznie po półtora-dziennej przerwie w obradach Kapituły. Niektórzy z nas wrócili na ten czas do swoich klasztorów, inni wybrali gościnne progi Poznania i zaproszenie Wspólnoty Zwoleńskiej na niedzielną agapę. Odbyła się ona u podnóża wznoszących się powoli ku niebu murów kaplicy, która zamyka bryłę przyszłego Domu Rekolekcyjnego oddanego pod patronat Świętej Naszej Matki Teresy.

Wspólnie zebraliśmy się znowu dziś, w poniedziałek 15 maja, o godz. 9.15 w Sali kapitularnej, aby rozpocząć dziesiątą sesję obrad.

Zaczęliśmy ją omówieniem i zatwierdzeniem kolejnych punktów Negotia, czyli reguł postępowania, których sformułowanie nasze Konstytucje pozostawiają w kompetencji Kapituł. Znalazł się wśród nich m.in. zapis gwarantujący wspólnotom w Koronie i w Usolu rotacyjne uczestniczenie w Kapitule Prowincji.

Następnie, po przerwie, przystąpiliśmy do wyboru przełożonych czterech domów Prowincji mających status przeoratu. Zostali nimi: o. Szczepan Maciaszek w Poznaniu, o. Piotr Bajorek w Łodzi, o. Krzysztof Wesołowski we Wrocławiu i o. Krzysztof Jank w Zamartem. Wybrani bracia przyjęli proponowane im urzędy z pełną świadomością czekających ich wyzwań, złożyli wyznanie wiary i otrzymali od o. Prowincjała dekrety nominacji.

Ostatnim punktem przedpołudniowej sesji Kapituły była prezentacja o. Karola Milewskiego dotycząca odpowiedzi klasztorów na pytania o priorytety ekonomiczne Prowincji oraz przedstawiająca stan finansowy naszych wspólnot i wydatków na inwestycje poniesionych przez nie w minionym triennium.

Jedenasta sesja Kapituły, którą zainicjowaliśmy jak zawsze, po odmówionej w chórze modlitwie nony, zaczęła się od tematu podjęcia nowej fundacji w Warszawie na Solcu, proponowanej nam przez Kard. Kazimierza Nycza. Po dyskusji, zarządzono głosowanie, którego wynik okazał się pozytywny. IX Kapituła Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych postanowiła zaakceptować przedłożoną propozycję, kończąc tym samym wieloletnią drogę negocjacji z Archidiecezją Warszawską w sprawie rekompensaty za nasz dawny kościół i klasztor p.w. Wniebowzięcia N.M.P i Św. Józefa przy Krakowskim Przedmieściu, obecnie siedzibę Seminarium Archidiecezjalnego.

Zaraz po tym o. Sergiusz Niziński przeczytał projekt naszego przesłania do Prowincji, który przyjęty przez nas zostanie następnie przesłany Wam wszystkim. Mamy czas na przemyślenie tego tekstu do jutra rana.

Jesteśmy na ostatniej prostej naszej Kapituły, módlcie się abyśmy dobiegając do mety nie przeoczyli żadnego znaku, jakim Pan nas obdarzył w czasie tych dni braterstwa i rozeznawania.

Pozostajemy zjednoczeni z Wami w Chrystusie i Maryi.

O. Karol Milewski