aktualności prowincji więcej

Zaproszenie do Zamartego na spotkanie Rodziny Szkaplerznej


maj 21, 2018

Przekazujemy zaproszenie Naszego Ojca Prowincjała na spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem k/Chojnic w dniu 7 lipca. Spotkanie poprzedzi czuwanie w dniu 6 lipca.


Drodzy Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej!

Już od kilkunastu lat spotykamy się w pierwszą sobotę lipca w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem, aby u boku naszej Matki przy naszej Matce pogłębiać wiarę, umacniać naszą komunię i jeszcze bardziej żyć miłością Boga. Taka dynamika życia chrześcijańskiego jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu, któremu jest poświęcony program duszpasterski w Polsce zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4)”. Czy, aby na pewno jesteśmy Nim napełnieni? Oczywiście zawsze możemy się pytać czy nie możemy jeszcze bardziej Nim się napełnić? Dlatego przewodnią myślą naszego spotkania będzie otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania, aby Duch Święty napełniał nas mocą miłości uzdalniając bardziej do trudów przebaczenia, pojednania i miłości nieprzyjaciół.

Nawiązując do tych wskazówek pasterzy Kościoła w Polsce, najbliższe nasze spotkanie w Zamartem będzie poświęcone więzi Maryi z Duchem Świętym, aby i On udzielał nam się w obfitości.

Wczytując się w teksty ewangeliczne, zawsze możemy dostrzec wyraźną rolę Ducha Świętego w wielu wydarzeniach z życia Maryi. Przykładem może być choćby Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję.

Bezpośrednio po Zwiastowaniu, Duch Święty, który na Niej spoczął w momencie poczęcia Jezusa, nieustannie kierował i czuwał nad Nią. Od razu poprowadził Maryję do Ain Karim leżącego 6 km na zachód od Jerozolimy, do domu jej starszych krewnych Zachariasza i Elżbiety. Poniosła im Ducha Świętego, pod wpływem którego Elżbieta wypowiedziała wobec Maryi to, czego nie mogłaby się domyślić tak po ludzku. Elżbieta napełniona Duchem Świętym (Łk 1, 41) proroczo odczytuje tę rzeczywistość. Dopiero w tej sytuacji Maryja, pod wpływem Ducha Świętego, wypowiada hymn uwielbienia Boga – Magnificat. Wypowiada go u Elżbiety, by chwalić Boga w rodzinie. Wszystko to odbywa się w atmosferze radości, uniesienia… obecności Ducha Świętego.

Drodzy Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej!

Zapraszam Was bardzo gorąco do udziału w spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Zamartem k/Chojnic w dniu 7 lipca, aby doświadczyć podobnej atmosfery pod wpływem Ducha Świętego. Uroczystej mszy św. będzie przewodniczył o. Jakub Kamiński, Wikariusz Prowincjalny, który niedawno obronił pracę doktorską właśnie z Mariologii tak bliskiej Karmelowi. To spotkanie będzie poprzedzone nocnym czuwaniem przygotowanym i prowadzonym przez członków Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego naszej Prowincji. Szczegółowy program tego spotkania dołączam do niniejszego listu.

W oczekiwaniu na spotkanie w Zamartem, polecam każdego i każdą z Was wstawiennictwu i troskliwej opiece Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego i Matce Karmelu.

o. Jan Piotr Malicki OCD
Prowincjał


Zobacz: