aktualności prowincji więcej

Życzenia Naszego Ojca Prowincjała na Boże Narodzenie 2023


24 grudnia, 2023

Drodzy Bracia i Siostry.

 

Przeżywając w liturgii Narodzenie Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Betlejem, obchodzimy w tym roku także jubileusz 800-lecia wydarzenia, jakie miało miejsce 24 grudnia 1223 r. w grocie nieopodal Greccio we Włoszech. Św. Franciszek urządził tam po raz pierwszy w historii żywą szopkę betlejemską, która miała naocznie przybliżyć ludziom tajemnicę Bożego Narodzenia. Zwyczaj ten rozpowszechnił się później w całej Europie w formie o wiele bardziej rozbudowanej i trwa do dziś.

My, jako synowie i córki Zakonu Karmelitów Bosych, korzystając z tej pięknej tradycji franciszkańskiej, możemy wspomnieć również o naszych bogatych karmelitańskich zwyczajach i tradycjach dotyczących obchodzenia Świąt Narodzenia Pańskiego. Mam tu na uwadze przede wszystkim sposób ich przeżywania przez św. NM. Teresę i św. NO. Jana. Chciałbym przytoczyć tutaj jedno ze świadectw dotyczących św. Jana od Krzyża, przekazane przez brata Jana od św. Eufemii, kucharza w klasztorze w Baeza. Tak oto wspomina on jedną z Wigilii Bożego Narodzenia w tym klasztorze: Św. NO Jan zebrał całą wspólnotę, wezwał dwóch zakonników i, nie zmieniając ich habitu, poprosił ich, aby reprezentowali, jeden świętego Józefa, a drugi Dziewicę Maryję. Wraz z nimi zaczął chodzić po klasztorze, pukając do cel i prosząc o użyczenie pomieszczenia, w którym mogłoby się narodzić Dzieciątko.

W ten sposób wywiązał się dialog między św. Józefem a tymi, którzy kolejno odmawiali mu gościny. Jan od Krzyża wstawiał się za Maryją i Józefem, podając argumenty za ich przyjęciem. Wyrażał przez to myśli na temat misterium Bożego Narodzenia, które były dla wszystkich wielką pociechą i zbudowaniem.

Tego typu świadectwa, jak również tradycje znane z naszych wspólnot, mogą nam pomóc lepiej zobaczyć i przeżyć to, o czym mówi nam Ewangelia Bożego Narodzenia.
Życzę Wam, Drodzy Bracia i Siostry, abyście na nowo otwarli drzwi swoich życiowych mieszkań dla Maryi i Józefa, którzy zawsze przynoszą ze sobą Dzieciątko Jezus. Niech przychodzący Emanuel obdarzy Was swoim pokojem i radością. W noc Bożego Narodzenia będę sprawował Eucharystię w intencjach naszej karmelitańskiej rodziny.

 

Złączony w modlitwie i adoracji Wcielonego Słowa
Fr. Łukasz od Najśw. Maryi Panny
Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych

 

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2023


Pobierz życzenia w pliku pdf