aktualności prowincji więcej

Życzenia naszego Ojca Prowincjała na Święta Wielkanocne


kwiecień 3, 2021

„Jak nowy płomień Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu rozpaliła się w nocy: w nocy świata zmagającego się już z wyzwaniami epoko­wymi, a teraz udręczonego pandemią, która wystawia na próbę naszą wielką ludzką rodzinę. Tej nocy zabrzmiał głos Kościoła: „Zmar­twychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. To inna „infekcja”, która przekazuje się z serca do serca – bo każde ludzkie serce czeka na tę Dobrą Nowinę. To infekcja nadziei: „Zmar­twychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. To nie magiczne zaklęcie, sprawiające, że problemy znikają.  Zmartwychwstały to Ukrzyżo­wany, nie ktoś inny. W swoim chwalebnym ciele nosi nieusuwalne rany: rany, które stały się szczelinami nadziei. Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, by uleczył rany udręczonej ludzkości.” (Papież Franciszek)

Umiłowani w Zmartwychwstałym Panu,
Siostry i Bracia, Przyjaciele i Dobrodzieje!

Drugi raz przeżywamy Święta Wielkanocne w sytuacji wzmożonego ataku pandemii, która stara się nas rozproszyć oraz stłumić naszą radość i pokój ze spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Nasza wiara jest mocno poddawana różnym mrocznym próbom Wielkiego Piątku… Dlatego wbrew temu pomnażajmy nasze wysiłki, aby Niedziela Zmartwychwstania mocniej wchodziła w naszą trudną codzienność naznaczoną pandemią, w nasze kłopoty, konflikty i biedy, aby Zmartwychwstały nas prostował i namaszczał zadatkiem nieśmiertelności. Dlatego w tę wyjątkową Wielkanoc pragniemy w odnowionej gorliwości wiary spotkać Chrystusa Zmartwychwstałego mówiącego: JA JESTEM (J 13,19).

Z głębi serca życzę, aby ta żywa Obecność Zmartwychwstałego jawiła się Wam z nową mocą miłości i odnawiała Wasze wnętrza wyrywając je z wszelkich mroków śmierci.

Niech ta moc Zmartwychwstania przywróci Wam świetlaną nadzieję, a Jego blask przeniknie wszystkie Wasze zmysły, abyście przebudzili się w odnowionej miłości w Zmartwychwstałym Panu śpiewając z wdzięcznością: Alleluja!!!

W komunii z Wami w tajemnicy Wielkiej Nocy i w radości Paschalnej życzy i błogosławi

o. Jan Piotr Malicki, OCD

Prowincjał

Warszawa, Wielkanoc A. D. 2021

Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych
Racławicka 31, 02-601 Warszawa


Pobierz życzenia w pliku pdf