blog Zamyślenie

Aby go zbawił!

12 marca, 2018 s. Mariam Pawłowska

+

Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go SĄDZIŁ, lecz aby go ZBAWIŁ.

Ewangelia według św. Jan 3, 17

Jak często patrzysz na Chrystusa jako na Tego, który nieustannie kontroluje, sądzi Cię i karze?

Dobrze, nawet jeśli Ty tak nie czynisz, ile jest w Twoim otoczeniu osób, które tak właśnie na Niego patrzą?
Prokurator, sędzia i kat w jednej osobie.

Jakże Go nie znamy i jak mocno Ojciec nieustannie musi nas przekonywać o prawdzie, że Jezus przychodzi dać nam życie.

Swoje odda, aby Twoje i moje ocalić!

 

Jest w Księdze Ozeasza /Oz 6, 3/ takie słowo, które zawsze wlewa w moje serce nadzieję i ufność:

Starajmy się poznać Pana.
Jego przyjście jest pewne jak nadejście poranka.
Przyjdzie do nas jak deszcz,
jak deszcz wiosenny, co nawadnia ziemię.

I oto lęk ustępuje oczekiwaniu, obawa – nadziei.

Bo Chrustus przyjdzie, tak, ale nie po to, aby sądzić, lecz aby zbawić!
Nasz Bóg!

Przyjdzie do Ciebie jak deszcz i zwilży wyschłą ziemię Twojego serca swoją hojną łaską i miłosierną miłością.

Wszystko wtedy zakwitnie i życie w Tobie się objawi.

Jego przyjście jest pewne!

Oto źródło prawdziwej radości.

Przyjdzie i zbawi, dając swoje życie jako okup za wielu; za wszystkich!

 

s. Mariam Pawłowska

karmelitanka Dzieciątka Jezus, absolwentka pedagogiki oraz teologii duchowości. Jej pasją jest towarzyszenie ludziom w ich drodze poznawania żywego, prawdziwego Boga.