blog Karmel

Bóg nie odmawia siebie nikomu…

18 stycznia, 2017 S. Lidia Wrona

„KAŻDY ŻYJE WEDŁUG TEGO OBRAZU BOGA, KTÓRY NOSI W SOBIE…”

Tym właśnie zdaniem, wypowiedzianym pośród wielu innych, wydawałoby się ważniejszych zdań, kilkanaście lat temu jeden z moich przyjaciół sprowokował mnie do postawienia trudnych, ale jakże istotnych pytań:

– Jaki obraz Boga żyje w większości z nas, wierzących chrześcijan?

– Na ile jest on zbieżny z tym, który nakreślił przed nami Jezus Chrystus?

– A skoro podejmowany jest tak wielki wysiłek, by przekonać współczesnych o miłosierdziu Boga, to co i kto w historii Kościoła, a także w osobistej historii każdego z nas, miał wpływ na kształtowanie się, a nierzadko deformację owego obrazu?

Ponad dziesięć lat temu Joseph Ratzinger podkreślał: „Wielu mówi o Bogu. W imię Boga głosi się także nienawiść i dopuszcza się przemocy”, stąd


„BEZZWŁOCZNIE NALEŻY DOPROWADZIĆ WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA DO ODKRYCIA PRAWDZIWEGO OBLICZA BOGA”
.

Otóż po raz kolejny zarysowuje się przed nami sprzyjający ku temu czas i przestrzeń.

Czas… bo raz jeszcze, od początku, od narodzenia swego Syna i przez Niego,

BÓG PRAGNIE ODKRYWAĆ PRZED NAMI PRAWDĘ O SOBIE.

Przestrzeń…bo wielu spośród karmelitańskich świętych, dane było nie tylko dotknąć tajemnicy Boga, ale też móc ją przekazać innym.

Tak jak zaproszenie do osobistej relacji, która jest uprzywilejowanym miejscem poznania Boga, ciągle, od stworzenia świata, pozostaje aktualne, tak aktualnym jest również słowo Wcielonego Słowa:

„JEŚLI CHCESZ….” (Mt 19, 21).

Święta Teresa od Jezusa zapewnia:

„BÓG NIE ODMAWIA SIEBIE NIKOMU…” (Ż 11, 4).

S. Lidia Wrona

karmelitanka misjonarka, teolog duchowości. Zafascynowana osobą i przesłaniem św. Teresy od Jezusa. Od lat oddaje się formacji duchowej osób świeckich i konsekrowanych, którą realizuje w ramach różnorodnych form. Autorka wielu konferencji i artykułów. Tłumacz z języka hiszpańskiego.