blog Zamyślenie

Iść za Barankiem

23 kwietnia, 2018 s. Mariam Pawłowska

Powołany to ten, w życiu którego najwięcej do powiedzenia ma MIŁOŚĆ!

Powołanie nie jest dla tego, kto tego chce.
Powołanie nie jest dla tego, kto na nie zasługuje.
Powołanie jest dla tego, kogo Bóg wybiera!

Czy powołani są lepsi niż inni?
NIE!
Czy powołani są bliżej Boga tylko dlatego, że są powołani?
NIE!

Są jednak wezwani, aby iść za Barankiem, dokądkolwiek On idzie.
Pochłonięci jednym pragnieniem: KOCHAĆ BOGA i czynić to, co On chce i tak, jak On chce.
Pchani do przodu wiatrem niezawodnej, choć często niełatwej, łaski.

Wtedy wszystko, co w tym może przeszkadzać, staje się z jednej strony balastem, utrudniającym drogę; z drugiej, ogromnym wyzwaniem, sprawdzającym ich miłość.

Baranek chodzi bardzo różnymi drogami.
Nie wszystkie są znane, zbadane, pewne.
Raczej nie są.
Czasami znika im z oczu. I wtedy trzeba znów szukać.
Wytrwale. Bez zniechęcenia. Po omacku.
Często dopóty, dopóki Jego światło na nowo nie rozjaśni drogi, po której idą.

Potrzeba modlitwy wielu, modlitwy całego Kościoła, aby tym, których woła Baranek, nie zabrakło odwagi, aby za Nim pójść.
I aby nie ustali w drodze, kiedy ta wyda się zbyt trudna, jakby nie na ludzkie siły…

MODLITWA BENDYKTA XVI W INTENCJI POWOŁAŃ
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

MODLITWA O ROZEZNANIE POWOŁANIA
Boże, przenikasz i znasz mnie.
Stworzyłeś mnie dla szczęścia,
Pomóż mi je odnaleźć.
Ukaż mi moją drogę życia.
Spraw, abym wybrała to,
Co dla mnie zamierzyłeś
Jeszcze w łonie mej matki.
Chcę być Tobie posłuszna we wszystkim.
Pójdę, gdzie mnie poślesz.
Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz
I chcesz mojego dobra.
Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen.

s. Mariam Pawłowska

karmelitanka Dzieciątka Jezus, absolwentka pedagogiki oraz teologii duchowości. Jej pasją jest towarzyszenie ludziom w ich drodze poznawania żywego, prawdziwego Boga.