blog Zamyślenie

Maryja. Miłująca Obecność.

5 sierpnia, 2017 s. Mariam Pawłowska

Maryja w Karmelu jest Tą, która jest zawsze blisko swych braci i sióstr.
Blisko swych dzieci.
Miłująca obecności.

Uważnie czuwa, i jak każda dobra matka nieustannie trwa przy swych dzieciach.
Czuwająca Dziewica.
Wrażliwa na każde wołanie, każda prośbę. Wyczulona na każde drgnienie serca, nieznaczny gest.
Gotowa biec, by nieść nadzieję. Z miłością podnieść z każdego upadku.
Utulić. Opatrzyć rany. Wesprzeć. Ocalić wiarę.

Matka ubogich. Pierwsza spośród ubogich Pana.

Słucha Słowa Boga jak najwierniejsza z uczennic.  Nie pozwala, by choćby okruch upadł na ziemię.
Delikatnie Je nosi i pielęgnuje. Pokorna Służebnica Pana.
I niezmiennie, nieustannie słucha słów swych dzieci. Tak samo wiernie i czule.
Żadne słowo, żadna prośba nie ujdzie Jej uwadze.
Każdy szept dziecięcego serca ukryty jest w Jej cichym i wiernym Sercu.

Jej Serce w naszym sercu wybija rytm posłuszeństwa woli Ojca.
Ona, zawsze posłuszna, uczy nas zawierzenia i oddania Trójjedynemu Bogu.

Maryja. Nasza Matka i Królowa.

Przeczysty obraz Kościoła.

s. Mariam Pawłowska

karmelitanka Dzieciątka Jezus, absolwentka pedagogiki oraz teologii duchowości. Jej pasją jest towarzyszenie ludziom w ich drodze poznawania żywego, prawdziwego Boga.