blog Rozważanie

Refleksje na temat Ewangelii Mk 9,14-29

24 lutego, 2020 o. Antoni Rachmajda OCD

Mk 9, 14-29 (Poniedziałek, VII tydzień zwykły)

Jak wszystko staje się prostsze i jasne, gdy tylko sięgamy do niezmąconego ludzkimi kombinacjami źródła! Wystarczy porównać tekst dzisiejszego (poniedziałek 7 tygodnia w roku A) czytania z Ewangelii św. Marka, z lekcjonarza – opartego  na „poprawionej” Biblii Tysiąclecia Pallottinum, z tekstem znajdującym się w Grecko-polskim Nowym Testamencie. Wydaniu interlinearnym Vocatio. Zamiast „plemienia niewiernego” – znajdujemy określenie: „plemię bez wiary” i łączące się z tym ściśle, i wyjaśniające sens tegoż zawołania Jezusa, Jego słowa na zakończenie perykopy: „Ten rodzaj [złego ducha] przez nic nie może wyjść, jeśli nie przez modlitwę”… – nie ma słów: „modlitwą i postem”, jak sugeruje lekcjonarz, tylko „przez modlitwę”. Wiara rodzi się z modlitwy i tylko wiara nadaje sens modlitwie, wyrażając nasze całkowite uznanie zależności od Boga (co wyraził w Ewangelii ojciec zniewolonego dziecka, wołając – za Vocatio – „Wierzę, pomagaj mej niewierze”) i całkowite oddanie się w Jego ręce. Nie ma nawet najdrobniejszego elementu naszego działania i zasługi – postu, który dodaje tłumacz tysiąclatki, nieprzekonany najwidoczniej co do tego, by modlitwa sama mogła pomóc…


Zobacz także:

Komentarz biblijny – Poniedziałek, VII tydzień zwykły

o. Antoni Rachmajda OCD

ur. 1961, kapłan, dr duchowości, wieloletni redaktor Zeszytów Karmelitańskich, prowadzący Instytut Duchowości Karmel we Wrocławiu