blog Kościół

Wiara w Eucharystię

18 stycznia, 2020

Przeżywamy w Polsce rok liturgiczny pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To dobra okazja, by pogłębić znaczenie Eucharystii w swoim życiu. Prezentujemy fragment zapisków bł. Marii Kandydy od Eucharystii z rozdziału „Wiara w Eucharystię”:

„Żyć z Jezusem to żyć Jego własnymi cnotami, to słuchać Jego słodkiego głosu, wyrażającego Jego najdroższą wolę, być jej natychmiast posłusznym, by Go jak najszybciej zadowolić. Powieki zamykające się w miłosnym pragnieniu ujrzenia Go i kontemplowania we wnętrzu serca – to owoc przyjętej rano Komunii. On, który tu pozostał i żyje, dalej do siebie przyciąga. Cyborium świętego tabernakulum i cyborium naszego serca! Nie, nie umiem ich rozdzielić!
Czy przebywając w chórze przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie nie czujemy często ogromnej potrzeby wejścia do własnego wnętrza i tam, wraz z Nim, pozostawania? Zażyłość z naszym Umiłowanym to ogromne misterium, które mnie zawsze porusza. Trwając w zadziwieniu, wysławiam Jego miłość. Znika wszystko, co ziemskie!…
Przebywać blisko Pana ukrytego w Najświętszym Sakramencie, kontemplować, jak święci w Niebie, tajemnicę Najwyższego Dobra – to właśnie zaleca nam nasza święta Matka Teresa. Codziennie siedmiokroć otaczamy tron Najwyższego, święte tabernakulum, sprawując Boską liturgię chwały. Jak wielkiej wiary wymaga to niebiańskie zajęcie! Jeślibyśmy mogli przeniknąć eucharystyczną zasłonę, zobaczylibyśmy siebie w obliczu Najwyższego. Z jakąż czcią i uwagą, w jakim unicestwieniu stalibyśmy przed Nim! Któż by śmiał zatrzymać się na jakiejś innej myśli, pozwolił sobie na zbędne spojrzenie, wygodę? Dlaczego więc nasz Bóg nie znajduje w nas takiej wiary w sakramentalną rzeczywistość? Nie wykonujmy machinalnie liturgicznych przyklęknięć i ukłonów. Niech się aż do Niego wzbije nasze spojrzenie i wszystko ogarnie miłosna adoracja, przydając liturgii swoistego piękna”.

Zachęcamy do lektury zapisków bł. Kandydy od Eucharystii, karmelitanki bosej. Książkę można nabyć w naszym wydawnictwie Flos Carmeli.