Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

11 stycznia, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

10-01-2020

Łk 5, 12-16
Jezus cudownie uzdrawia

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».

Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił.

A O n mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„Panie, jeśli chcesz…” – ujmująca jest ta postawa pozostawienia Jezusowi wolności. Człowiek trędowaty spotyka Zbawiciela i to spotkanie może być jego jedyną i ostateczną szansą na odzyskanie zdrowia. A jednak, przy tak silnej i zrozumiałej determinacji, nie mówi: „musisz to zrobić”, ale „jeśli chcesz”. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus przedstawiała swoje prośby Maryi, prosząc, by Ona je „filtrowała” i przed Boży Tron zanosiła tylko te, które są zgodne z Jego wolą.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.