Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Adwent – 18 grudnia

18-12-2021

Mt 1, 18-24
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„Bóg zawsze szuka ludzi, którzy w decydującym momencie nie boją się” (Adrienne von Speyr).
Otwartość Maryi i Jej „Tak” staje się wezwaniem dla Józefa, Jej męża. Podjęcie tej misji jest tak ryzykowne i od obojga wymaga ofiary, która ich przerasta, ofiary na miarę Abrahama, ich ojca w wierze.
Józef, tak jak Maryja, pozwala prowadzić się Tajemnicy, pozwala, by jego życie i jego miłość była na służbie tajemnicy objawiającego się Boga. Odczytanie woli Bożej dokonuje się w prostocie i głębi jego serca, które jest otwarte na Słowo Boże i które pozwala, by to Słowo kształtowało życie. Odpowiedzią Józefa jest postawa odpowiedzialności i czynnego współdziałania w tym, czego Bóg zamierza dokonać w życiu Maryi, Tej, którą poślubił. Jest gotowy podporządkować siebie i całe swoje życie misji, która została mu objawiona.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.