Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwarta Niedziela Adwentu C

19-12-2021

Łk 1, 39-45
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Spotkanie dwóch kobiet brzemiennych Łaską owocuje wielką radością. Każda z nich zostaje obdarowana na miarę swojego posłuszeństwa w wierze, swojego oczekiwania i swojej nadziei. Dar, który otrzymały, nie zatrzymuje ich jednak na „kontemplacji” siebie. Oto Maryja, po Zwiastowaniu, że stanie się Matką Mesjasza, wyrusza, aby służyć Elżbiecie, a Elżbieta, widząc Maryję, wykrzykuje hymn pochwalny na cześć Jej wiary.
Obie kobiety rodzą życie, objawiające się we wzajemnym obdarowaniu. Dar jednej staje się udziałem drugiej. W ten sposób objawia się Miłość, która zapowiada przyjście Daru Syna Bożego, najpiękniejszego daru, jaki otrzymał człowiek.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.