Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, I Tydzień zwykły

11-01-2024

Mk 1, 40-45
Uzdrowienie trędowatego

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„Jeśli chcesz” – czy nie pobrzmiewa w tych słowach powątpiewanie – „Jeśli chcesz mojego dobra”. Zresztą, użyte tu greckie słowo thelō oznacza również mieć upodobanie, kochać. Całe wyrażenie może być więc również tłumaczone: „jeśli kochasz”, „gdybyś kochał”.
Trędowaty człowiek jest pewien mocy Jezusa, jednak zdaje się powątpiewać w Jego miłość. Stosuje swoisty szantaż: „pokaż, czy kochasz”. Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego „Kocham, bądź uzdrowiony”.
W tej krótkiej perykopie możemy zobaczyć cechy całego posłannictwa Jezusa. Przyszedł przekonać nas o miłości, przyjął naszą nieufność, manipulacje, niezdolność do pełnienia Jego woli, wreszcie zajął nasze miejsce na krzyżu, gdzie stał się Źródłem Zbawienia, łaski.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.