Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, II Tydzień Adwentu

09-12-2021

Mt 11, 11-15
Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela

Jezus powiedział do tłumów:

«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Co oznacza bycie najmniejszym w Królestwie Niebieskim? Czytamy w Ewangelii wg św. Jana słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela o Jezusie: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”. W Królestwie Niebieskim największy jest ten, który czyni siebie najmniejszym, kto robi w swoim sercu miejsce dla Boga i Jego Słowa. Wszelkie nasze uniżenie się, służenie naszym siostrom i braciom, robienie miejsca w naszym sercu dla woli Bożej wymaga z naszej strony zaparcia się siebie. Nasza natura skażona grzechem odczuwa to jako gwałt. Ale kiedy odwrócimy się od siebie w stronę Boga, On zawsze przychodzi z pomocą, ze swoją łaską: „Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Ja cię wspomagam, mówi Pan, odkupiciel twój, Święty Izraela” (Iz 41, 13.14).

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.