Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, VI tydzień wielkanocny

09-05-2024

J 16, 16-20
Smutek wasz przemieni się w radość

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».

Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».

Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Nikt raczej nie płacze i zawodzi bez przyczyny… Jakie zatem wydarzenia staną się powodem cierpienia wywołującego tak silną reakcję emocjonalną? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w wersetach poprzedzających (16-19). Jezus w nich mówi swoim uczniom, że przez pewien czas nie będą Go widzieć, a potem po upływie „chwili” znowu Go ujrzą: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wiadomo, że jest to zapowiedź Męki i Zmartwychwstania Jezusa.
Jezus jest niczym najczulsza matka, gdy z jednej strony nie ukrywa przed uczniami czekających ich ciężkich doświadczeń; a z drugiej strony uczy ich patrzeć na nie ze swojej perspektywy, oczami Boga-Człowieka. A dla Boga przecież tysiąc lat jest jak jeden dzień i jakie znaczenie w perspektywie wieczności ma „chwilowe” cierpienie spowodowane rozłąką uczniów z Jezusem na skutek Jego śmierci na krzyżu? Wszak On idzie przede wszystkim przygotować nam miejsce w domu Ojca! Chwilowe cierpienia przeminą, natomiast radość płynąca ze spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym będzie trwała wiecznie.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.