Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, XIV tydzień zwykły

13-07-2023

Mt 10, 7-15
Idźcie i głoście

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was! Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Mowa misyjna Jezusa. Może pojawić się pokusa odłożenia tej Ewangelii na bok i „zostawienia jej dla księży”. Nie! To Słowo jest dla ciebie. Mówi o wielkim obdarowaniu wiarą, które otrzymaliśmy za darmo i które zobowiązuje. Tak jak ktoś przed nami zaryzykował swoje życie, byśmy mogli spotkać Boga w bliskiej relacji przyjaźni, mieć nadzieję i odnaleźć Sens, tak również i my jesteśmy posłani, by Dobra Nowina o Królestwie mogła przynieść życie innym. To Ty jesteś powołany do tego, by uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych, wypędzać złe duchy. Wystarczy małe ziarenko wiary, a to wszystko zacznie się dziać. Jezus wciąż udziela swoich charyzmatów. Niektóre cuda dokonują się spektakularnie, inne na płaszczyźnie serc. Uzdrawiamy chorych, obdarzając ich swoją obecnością, miłością, służąc im gestem, dobrym słowem. Wskrzeszamy umarłych, głosząc Zmartwychwstałego, dając świadectwo i samemu wciąż czerpiąc ze Źródła Życia. Oczyszczamy trędowatych, głosząc Miłosierdzie. To Ono bowiem pozwala odnaleźć w sobie samym Oblicze Boga. Wypędzamy złe duchy, wybaczając, przepraszając, budując jedność nawet kosztem siebie. Duch ukaże nam konkret w naszym własnym życiu, ważne jest jedno – byśmy byli posłuszni Panu, który dziś mówi: „Idź i głoś”!

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.