Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, XVII tydzień zwykły

03-08-2023

Mt 13, 47-53
Przypowieść o sieci

Jezus powiedział do tłumów:

«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

W tej przypowieści Jezus pragnie dotknąć mentalności swojego narodu. Żydzi, mając silne poczucie wybrania przez Boga, odnosili się negatywnie do pogan. Będzie to widoczne także w stosunku niektórych judeochrześcijan do pogan przyjmujących chrzest. W ramach samego narodu żydowskiego istniały także duże antagonizmy, co możemy zaobserwować na przykładzie pogardy, jaką faryzeusz kieruje w stronę celnika. Jezus do swojego Królestwa zaprasza wszystkich, stąd posługuje się w dzisiejszej przypowieści obrazem sieci zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Zaprasza celnika i faryzeusza, Żyda i Greka, mężczyzn i kobiety. W Królestwie Jezusa nie ma miejsca na tego typu podziały. Każdy ma miejsce w Jego sercu. Sąd Boży dokona się dopiero przy końcu świata, nie teraz, w ziemskiej fazie istnienia Królestwa. My sami bowiem możemy zostać zmyleni różnego rodzaju pozorami. „Nie każdy, który mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa Bożego” (Mt 7, 21).

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.