Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, XXIX tydzień zwykły

26-10-2023

Łk 12, 49-53
Ewangelia powodem rozłamu

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Chrystus, Książę Pokoju, wysyłając swoich uczniów z misją ewangelizacji, polecał im przynosić pozdrowienie pokoju do tego domu, gdzie będą wstępować. W Wieczerniku żegna się z Dwunastoma słowami: „Pokój mój daję wam, nie tak, jak daje świat, Ja wam daję”. Podobnie pierwszymi słowami, jakie wypowiada do nich po Zmartwychwstaniu, są te: „Pokój wam!”.
W tym kontekście zaskakuje Jego stwierdzenie w dzisiejszej perykopie: „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”. Jest tu jednak istotny szczegół. Chrystus mówi tu o pokoju na ziemi, którego nie obiecuje, gdyż tu panuje „władca tego świata”, dlatego Syn Boży przychodzi jako znak sprzeciwu i niesie rozłam, który jest prostą konsekwencją radykalnego opowiedzenia się po Jego stronie. Do końca świata będzie toczyć się walka złego o to, by wyrwać Bogu dusze Jego umiłowanych. Lecz ten pokój, który On przynosi, jest darem dla serc, owocem mieszkającego w nich Ducha i mocą w tym boju. Szatan, duch ciemności i zamieszania, będzie robił wszystko, by zgasić ów Ogień, który Syn Boży rozpalił na ziemi zsyłając Parakleta. Szatan będzie chciał zniszczyć Jego pokój, ale umacnia nas obietnica naszego Pana: „Miejcie odwagę, Ja świat zwyciężyłem”, a wraz z nim jego władcę.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.