Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Czwartek, XXXII tydzień zwykły

16-11-2023

Łk 17, 20-25
Królestwo Boże jest pośród was

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».

Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.

Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus jest Królem, przyjście królestwa Bożego oznacza zatem Jego przyjście i królowanie. Faryzeusze pytający Go o przyjście królestwa otrzymują odpowiedź zagadkową: „Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”… Jednak oni nie widzą w Jezusie Tego, który miał przyjść. Nie rozumieją, że królestwo Boże jest pośród nich dlatego, że On tu jest.
Trochę inaczej ten sam temat Chrystus omawia ze swoimi uczniami. „Dni Syna Człowieczego” to właściwie mogłaby być inna nazwa Bożego królestwa. Tam, gdzie jest Jezus, tam i Jego władanie. Kościół poucza nas o trzech przyjściach Pana – tym historycznym, ostatecznym i stałej Jego obecności pośród nas. Tylko czy my dostrzegamy ten trzeci sposób? Czy potrafimy w błysku świadomości jak w blasku błyskawicy dostrzec obecność naszego Pana? Czy potrafimy już teraz żyć pod Jego panowaniem?

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.