Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

III Niedziela Zwykła C

23-01-2022

Łk 1, 1-4; 4, 14-21
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. W wersecie 15. czytamy, że Jezus nauczał tam w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Natomiast kiedy przychodzi do Nazaretu, nie jest już otaczany chwałą. Po odczytaniu fragmentu z Księgi proroka Izajasza zostaje przyjęty z rezerwą. Oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Grecki czasownik atenidzō oznacza patrzeć wprost na coś wnikliwie, przypatrywać się uważnie. Słowo to występuje również u Łk 22, 56, gdzie na dziedzińcu domu arcykapłana w taki właśnie wnikliwy sposób patrzy na Piotra służąca. Można więc sądzić, że spoglądano na Jezusa z podejrzliwością, a nie z życzliwością. Dotąd Jezus nie wyróżniał się niczym szczególnym, znany był wszystkim jako syn Józefa, a teraz ogłasza, że Duch Pański spoczywa na Nim.
Ludzka podejrzliwość i brak życzliwości nie zatrzymują Jezusa. Przeciwnie, ogłoszenie swojej misji właśnie w Nazarecie umacnia Jego tożsamość.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.