Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

IV Niedziela wielkanocna C

08-05-2022

J 10, 27-30
Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Jezus powiedział:

«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Święty Paweł w Liście do Rzymian wołał: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (Rz 8, 35). Powierzając się Jezusowi, który jest Dobrym Pasterzem możemy być pewni Jego Ręki. Te Dobre Dłonie prowadzą nas na wieczne pastwiska, otwierają przed nami perspektywę Zbawienia.
Ojciec powierzył Synowi wszystkich ludzi, aby Syn umierając na krzyżu wszystkich odkupił. Nie ma człowieka, który nie zostałby ogarnięty łaską Odkupienia. Oczywiście, może tę łaskę odrzucić, ale propozycja jest dana wszystkim.
Ten jednak, kto wybiera Jezusa i Jego łaskę, odnajduje poczucie największego bezpieczeństwa, jakiego nikt i nic na ziemi nie może nam zapewnić.
Jezus, który jest w Ojcu, sprawia, że my jesteśmy w Nim. Nikt nie może nas wyrwać z tej Ręki, bo jest to Ręka Boga.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.