Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

IV Niedziela zwykła A

29-01-2023

Mt 5, 1-12a
Błogosławieni ubodzy w duchu

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

W ośmiu błogosławieństwach Jezus porusza tematy, które w bolesny sposób dotykają ludzkiego życia. Ubóstwo, płacz, głód, pragnienie, niesprawiedliwość, prześladowanie itp. Słowa te poruszają serce każdego, kto traktuje je poważnie. Jezus stawia przed nami krzyż codzienności i pyta, czy chcemy zobaczyć w nim błogosławieństwo. To, które dotknie i przemieni nas, jeśli z głęboką radością cieszyć się będziemy z tego, co nas spotyka. Jezus wzywa nas do wzrastania w postawie radości i podaje sposób na rozbudzenie, na ugruntowanie jej we własnym wnętrzu. Albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Jesteśmy stworzeni dla nieba, nie zatrzymujmy się na doczesności, a radość nasza nie będzie miała końca.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.