Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

IV Niedziela zwykła B

28-01-2024

Mk 1, 21-28

Jezus naucza jak ten, który ma władzę

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Ewangelia ukazuje dziś Jezusa, który naucza jak mający władzę, dokonuje władczych czynów, a przecież chce, by Jego działanie było do czasu otoczone milczeniem. Nakazuje je szatanowi, który chce rozgłosić moc Syna Bożego, zanim ktokolwiek będzie w stanie ją zrozumieć i przyjąć. Chrystus natomiast wie, że ludzie potrzebują czasu, aby Jego słowa, czyny dokonały w nich swego dzieła. Dlatego pragnie, byśmy w cichej zadumie, która zdolna jest przemienić wnętrze człowieka, przygotowywali swoje serca do poddania się władzy Boga. Jak odpowiem na Jego pragnienie?

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.