Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

05-06-2022

J 14, 15-16. 23b-26
Duch Święty was wszystkiego nauczy

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

W Ewangelii według św. Jana znajdujemy opis zgromadzenia uczniów w jerozolimskim Wieczerniku: zamknięci w swym lęku, pełni obaw, zagubieni bez swego Pana i Mistrza. Dopiero Jezus Zmartwychwstały przynosi im w darze wewnętrzny pokój serca i otwiera ich na nowy świat. Dając Ducha Świętego otwiera oczy ich serc, by patrząc widzieli dobrze, słuchając słyszeli dobrze. Do głoszenia przebaczenia świadków uzdalnia Duch Święty, Paraklet, Pocieszyciel i Obrońca. Łacińskie tłumaczenie słowa advocatus jest tylko zawężeniem tego terminu i oznacza obrońcę sprawy, honoru, praw. Uzupełnieniem tego pojęcia jest słowo Paraklet, które etymologicznie oznacza – wezwany obok. Jego zadaniem jest pomaganie w każdej potrzebie.
Duch Święty to tutaj Bóg zamieszkujący w sercach ludzi wierzących. Pogrążeni w swoich strapieniach, sami nie znajdziemy Mistrza. Musimy stale, wytrwale prosić Ducha Świętego o Jego pomoc, pocieszenie, o Jego światło i moc do walki duchowej w życiu, do mądrego rozeznawania.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.