Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

31-03-2024

J 20, 1-9
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Chrystus, nasze Życie, powstał dziś z mar­twych. Widzimy Piotra i Jana przy pustym grobie. Szabat dał uczniom dużo czasu, by rozważyć wydarzenia ostatnich dni. Śmierć pozornie zwyciężyła. Czas jej zwycięstwa jednak stopniowo topniał. Dni, godziny, minuty. W końcu na­deszła ostatnia sekunda jej panowania. Śmierć, grzech i zło zostały pokonane – Miłością. Teraz nawet cierpienie posiada wartość odkupieńczą.

W grobie leżą płótna, w które było owi­nięte ciało Jezusa. Badając Całun Turyński naukowcy zgłębiają, jak mógł powstać na nim tajemniczy wizerunek. To, co stało się w ciemnym grobie, pozostaje Bożą tajemnicą. Dostęp do niej ma jedynie wiara. Chcieli­byśmy wiedzieć, jak dokonało się to wszystko. Nie chodzi jednak o to. Ważniejsze jest, czy wierzę w Zmartwychwstanie? Dzięki niemu rozum i serce mają szansę być dotknięte przez wiarę. A nawet nie tylko dotknięte, ale i uzdro­wione. Dopiero wiara jest w stanie nasycić umysł i serce człowieka. Nasza wiara bazuje na świadectwie tych, którzy osobiście doświad­czyli, że Jezus żyje. Przekażmy ją dalej.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.