Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, II Tydzień Adwentu

15-12-2023

Mt 11, 16-19
Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Jezus powiedział do tłumów:

«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus wzywa nas do prostoty, zerwania z własnymi ciasnymi schematami, naszymi wyobrażeniami o Nim. On jest zazwyczaj inny, niż myślimy. On pragnie naszej prawdziwej wolności – uwolnienia się od nas samych, uwolnienia nas od naszych kłębiących się myśli, które często nie pozwalają nam cieszyć się pięknem życia.
On pragnie, byśmy żyli w prawdzie o Nim, o sobie i rzeczywistości, która nas otacza; byśmy zachowali trwałość w wierze w zmieniającym się i przemijającym świecie.
Przyjąć Jezusa do swojego życia i trwać przy Nim pomimo wszystko, to być „jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą” – okoliczności się zmieniają, ale „liście drzewa nie więdną”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.