Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, II Tydzień zwykły

19-01-2024

Mk 3, 13-19
Jezus wybiera dwunastu Apostołów

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Każdy z nas jest wołany przez Jezusa po imieniu. On nas zna, wie, w jakim miejscu możemy być szczęśliwi. Odpowiedzieć na Jego wołanie to przyjść do Niego, towarzyszyć Mu, czyli być z Nim we wszystkich Jego tajemnicach. Każdy z nas ma w swoim życiu szczególną misję, której źródłem jest osobista relacja z Jezusem. Spełnienie tej misji jest wpisane w ten wyłącznie mój rodzaj bliskości z Nim i z innymi ludźmi. Rozpoznanie swojego powołania nadaje sens całemu naszemu życiu.
Dla apostołów był to też szczególny moment. Każdy z nich pozostał sobą, ale od tej pory należeli do Dwunastu, wybranych przez Jezusa, by iść za Nim. Zaczęli stanowić społeczność, która nadawała im bardzo konkretną tożsamość. Od tej pory byli identyfikowani ze swoim Mistrzem. Po pojmaniu Jezusa ludzie mówili do Piotra: „i ty byłeś z Nim”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.