Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, III Tydzień Adwentu

22-12-2023

Łk 1, 46-56
Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

W owym czasie Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Radość, zdumienie, wdzięczność… MAGNIFICAT – Maryi pieśń nad pieśniami.
I moja pieśń. Śpiewam ją codziennie. Wraz z Maryją, wraz z całym Kościołem.
U schyłku każdego dnia.
I często pytam: jak ona brzmi we mnie, czy brzmi prawdziwie?
Maryjo, wprowadzaj mnie w świat Twoich pragnień, myśli i uczuć.
Niech moje życie nie psuje Twej pieśni, niech jej nie śpiewam fałszywie.
Ucz kochać. Szczerym, otwartym sercem rozpoznawać, przyjmować Jezusa. Nieść Go innym.
Gdy zawodzę, gdy egoizm szczerzy zęby, gdy za słowami nie biegną, a zaledwie wloką się czyny, podpowiedz, przypomnij…

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.