Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, IX tydzień zwykły

09-06-2023

Mk 12, 35-37
Mesjasz jest Panem Dawida

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:

„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.

Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dzisiaj Jezus sam podejmuje polemikę z uczonymi w Piśmie, polemikę dotyczącą tożsamości Mesjasza. Kim jest Mesjasz: Panem Dawida czy też jego synem (jako pochodzący z jego rodu)? Jezus daje odpowiedź na podstawie Pisma, cytując słowa psalmu 110.: „Rzekł Pan do Pana mego”, czyli niejako: rzekł Bóg do Mesjasza. Mesjasz jest zatem Panem Dawida.
W wielu innych tematach Jezus podejmował pytania uczonych w Piśmie, ale tym razem nawet na pytanie nie czekał. Choć nie przedstawił się jeszcze tłumom jako Mesjasz (zabraniał nawet swoim uczniom oraz złym duchom ujawniać tę prawdę o Sobie), to jednak zależy Mu, by wyjaśnić samą tożsamość Mesjasza.
Ewangelista notuje, że wielki tłum chętnie słuchał Jezusa. Jezus przeznacza tajemnicę o tożsamości Mesjasza dla szerokich rzesz, jak najwięcej serc pragnie rozbudzić tęsknotą i przeczuciem swojej Boskości.
Jezus chce, by człowiek poznawał Go z lektury Pisma Świętego. Chce tego nawet wtedy, gdy ktoś jeszcze nie zna Go osobiście jako Mesjasza, gdy nie ma z Nim osobistej relacji.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.