Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek po Popielcu

16-02-2024

Mt 9, 14-15
Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus przenika naszą codzienność, jest z nami w każdej chwili życia, jednak na okres Wielkiego Postu możemy spojrzeć jako na „czas, kiedy zabrano nam Oblubieńca i w którym będziemy pościć”, aby w duchu pokuty przygotować się na przyjście Pana w Wigilię Paschalną. Jaki jest sens postu i w czym on się przejawia? Praktyka postu ma sprawić, że będziemy bardziej miłować Chrystusa i bliźnich. Pogłębiając naszą relację z Jezusem wzrastamy w miłości do braci. I odwrotnie – miłując braci przybliżamy się do Niego. Prawdziwy post polega na spełnianiu uczynków miłości bliźniego. Praktykując je służymy samemu Bogu.
Wystarczą drobne gesty, które przemieniają nasze serca i czynią je coraz bardziej wrażliwymi na drugich, zwłaszcza wobec najmniejszych tego świata, najbardziej ubogich i potrzebujących, których spotykamy w naszej codzienności. Przez dostrzeganie cierpiącego Chrystusa w bliźnich i służenie im czynem, słowem lub modlitwą kształtujemy w sobie Boże spojrzenie i przyzwalamy, by Duch Święty coraz bardziej w nas działał.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.