Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, V Tydzień zwykły

09-02-2024

Mk 7, 31-37
Uzdrowienie głuchoniemego

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus zabiera człowieka ze zgiełku tłumu, sprzed oczu ciekawskich. Kontakt z Bogiem to tajemnica między Nim a tą jedną jedyną osobą. Choćby na świecie były miliardy ludzi, Bóg z każdym jest na osobności, z dala od tłumu, w zupełnie osobistej, szczególnej relacji. Włożył palce, dotknął [palcem]. Palce Boga! Palcem Bożym zostały spisane pierwsze tablice Prawa na górze Synaj; palcem Bożym Jezus wyrzuca złe duchy; palcem pisze na piasku… Znak Bożego działania…
Zmysły wzroku i słuchu są (można powiedzieć) najbardziej duchowymi zmysłami w człowieku. Przez słuchanie i patrzenie (tj. czytanie, widzenie) możliwa staje się komunikacja na poziomie pojęć, a dalej – ducha. Otwierając te zmysły, Jezus otwiera całego człowieka na Boga. To właśnie znaczy aramejskie słowo Effatha: otwarcie, uzdrowienie całego człowieka.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.