Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Sobota, VI tydzień wielkanocny

11-05-2024

J 16, 23b-28
Opuszczam świat i idę do Ojca

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Ojciec sam nas miłuje – słowa Jezusa są jasne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jezus zachęca, aby prosić o potrzebne łaski w Jego Imię. Dobroć i miłość Ojca chce się rozlewać na swoje dzieci bez granic. Jezus pokazuje tę miłość w Godzinie Krzyża, pokazuje, że Bóg nie cofnie się przed niczym, aby ofiarować swoim dzieciom największy dar – zbawienie.
„Proście, a otrzymacie” – Jezusowa obietnica jest gwarancją skuteczności. Jezus, będący na świecie i powracający do Ojca jest Tym, który do końca pozostanie solidarny ze „swoimi braćmi”, On wciąż „zanosi gorące prośby i błagania”. I zostaje wysłuchany „dzięki swej uległości”.
Doświadczenie wysłuchania zawsze pozostawia w nas uczucie radości, a doświadczenie wysłuchania przez Boga sprawia, że nasza radość staje się pełna.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.