Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, VI tydzień wielkanocny

22-05-2020

J 16, 20-23a
Smutek wasz przemieni się w radość

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.

Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus poprzez swą Mękę na krzyżu zrodził nas do nowego życia w Bogu. Wyznaje wobec uczniów, że Jego dusza jest „smutna aż do śmierci”. Przyjmuje wszystkie konsekwencje związane z pragnieniem ofiarowania nam Życia. Pomyślmy, co dzieje się w Sercu Zbawiciela, gdy człowiek przyjmuje dar Zbawienia i rodzi się do życia wiecznego.
Każdy z nas zrodzony do tego nowego Życia w Kościele, jest zaproszony do współuczestnictwa w „rodzicielstwie”, do troski o zbawienie innych.
Już św. Paweł pisał w Liście do Koryntian: „Choćbyście mieli dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie” (1Kor 4,15). A św. Ambroży zachęca nas: „Albowiem każda dusza, która wierzy, poczyna w sobie i rodzi Słowo Boga i rozpoznaje Jego dzieła […] przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.