Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, XX tydzień zwykły

25-08-2023

Mt 22, 34-40
Największe przykazanie

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Kiedy myślimy o Prawie i przykazaniach, często pod tymi terminami w naszych rozważaniach pojawiają się różnorakie polecenia, przestrogi, zasady. Wszystko to jest dość odległe od naszego rozumienia miłości. Jezus pragnie dzisiaj zmienić ten sposób myślenia. Zapytany o pierwsze przykazanie wskazuje na to, co jest podstawą wszystkich kolejnych zasad i nakazów – na miłość i bycie w relacji. Pierwsze jest bycie w relacji miłości skierowanej ku Bogu, zaraz potem ku sobie i bliźniemu. Kiedy pytamy o to, co jest pierwsze, zawsze w jakimś sensie pytamy o fundament, o podstawę. Jezus uświadamia nam, że to właśnie miłość powinna być prawdziwym powodem przestrzegania wszystkich innych zasad i przykazań.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.