Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, XXV tydzień zwykły

23-09-2022

Łk 9, 18-22
Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Mesjasz, który nie zostanie zaaprobowany przez starszych Izraela, dla większości przestaje być wiarygodny. Stąd Jezus, świadomy odrzucenia, jakie Go spotka, ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. Wie, że zgorszenie krzyża, jakie będzie Jego udziałem, dla wielu stanie się „skałą potknięcia”. Nie jest bowiem łatwo wierzyć w Boga „słabego”, Boga, który ponosi „porażkę” i okazuje swoją miłość poprzez cierpienie i śmierć swego umiłowanego Syna. Dopiero z perspektywy Zmartwychwstania okazuje się w całej pełni, że Bóg jest Bogiem, a „kamień odrzucony przez budujących, staje się głowicą węgła”.
Bóg jest cierpliwy w odsłanianiu nam swojej tajemnicy, a nasze rozumienie potrzebuje spokojnego dojrzewania do „ujrzenia Go takim, jakim jest”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.