Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, XXX tydzień zwykły

03-11-2023

Łk 14, 1-6
Pan Jezus uzdrawia w szabat

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przy­wódcy fa­ryzeuszów, aby w szabat spożyć po­si­łek, oni Go śle­dzi­li. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i fa­ryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdra­wiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś do­tknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do stu­dni, nie wy­cią­gnie go zaraz, nawet w dzień sza­batu?” I nie mogli Mu na to odpowiedzieć.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„Człowiek jest drogą Kościoła”, pojedyncza osoba jest w centrum troski pasterzy i ludu wiernego, bo dla każdego człowieka z osobna przyszedł Syn Boży na ziemię, by go ocalić. On bowiem dostrzega najmniejszego i najbardziej potrzebującego pomocy. Dla niego zgodził się przyjąć nie-szczere zaproszenie faryzeusza na ucztę i narażał się na ataki pełne żmijowego jadu. Kto odważy się wejść do gniazda żmij? Czy nie ten, kto nie tylko nie boi się ich trucizny, ale nadto ma moc ją unicestwić? „Plemię żmijowe” – nazywał ich Jezus, by zdemaskować ich tożsamość. Jednak do końca ich nie potępił, walcząc o wieczny los ich dusz. Czy my zbyt łatwo nie odstępujemy od spełnienia dobra, które możemy wyświadczyć potrzebującemu, jeśli tylko wiemy, że zyskamy sobie przez to wrogów i narazimy się na przykre konsekwencje ze strony tych, którzy są zamknięci na wartości duchowe i bezinteresowność innych kole ich w oczy? Czy wierzymy, że zło, choć krzykliwe, nie zwycięży, bo ostateczny triumf należy do Tego, który mówi: „Miejcie odwagę. Ja świat zwyciężyłem”?

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.