Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Piątek, XXXIV tydzień zwykły

01-12-2023

Łk 21, 29-33
Przypowieść o drzewie figowym

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Znaki swojej obecności Bóg ukrył w przyrodzie i może dlatego Jezus tak często się do niej odwołuje w swoich przypowieściach. Dziś mówi o drzewie figowym, które rodzi się do życia, wypuszcza pączki, by potem wydać owoce. Czyż podobnie nie powinno być wśród chrześcijan? By każdy z nas odczytując znaki czasu i patrząc na świat z wiarą umiał rozpoznać królestwo Boże, które nadchodzi już dziś! Uważny uczeń Chrystusa próbuje dostrzegać pośród szarej rzeczywistości te chwile, w których on sam może rozpocząć nowe życie, życie według prawa królestwa Bożego. Tym prawem jest miłość. Każda taka chwila sprawia, że to królestwo objawia się w świecie, a człowiek rozkwita do pełni Życia.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.