Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, I Tydzień zwykły C

13-01-2019

Mk 1, 14-20
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dzisiejszy fragment Ewangelii przybliża nam dwa obrazy, dwie bardzo egzystencjalne sytuacje: koniec ludzkiego działania, misji, i ich początek.
„Gdy Jan został uwięziony…” Wiemy, że to uwięzienie skończy się upokarzającą śmiercią. Misja św. Jana dobiega końca. Ta misja polegała na przygotowaniu drogi Jezusowi. Jan, między innymi, wołał: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Słowa, które uderzają podobieństwem do dzisiejszych słów Jezusa: „Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. A jednocześnie ich odwrócona kolejność sprawia wrażenie jakby lustrzanego odbicia. Jan był tylko zwierciadłem, w którym odbiła się przyszłość, zapowiedzią; i również zapowiedzią będzie jego śmierć. Zwierciadło musi zostać rozbite, by zostawić miejsce jedynie rzeczywistości…
Ewangelia ukazuje nam również powołanie pierwszych apostołów, są nimi uczniowie Jana. To tłumaczy ich natychmiastową decyzję; byli dobrze przygotowani przez Jana, ale byli też od wieków powołani. Bóg stworzył ich apostołami i „przechodząc obok… ujrzał”, odnalazł, odczytał…

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.