Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, II tydzień Wielkiego Postu

26-02-2024

Łk 6, 36-38
Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus mówiąc: „bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) odwołuje się do obrazu Boga, który Izraelowi był znany z jego własnych dziejów. Wydarzenia całej jego historii kształtowały tę relację, wyróżniającą go spośród innych ludów. Izrael został wybrany nie z powodu swoich zalet, ale dlatego, że „ze wszystkich narodów był najmniejszy” (Pwt 7, 7). Doświadczywszy wybrania „za nic” wie, że miłosierny par excellence jest sam Bóg. To właśnie On własną decyzją wkracza w losy ludu, by stawać po jego stronie, by działać na jego korzyść, by oddawać się mu niczym ojciec i matka poświęcający się dla swoich dzieci.

Pedagogią i naturą działania Boga względem człowieka jest nieustająca, darmowa miłość. Wezwanie do miłosierdzia na wzór Ojca jest także przypomnieniem, że On w swoim Miłosierdziu za „nic” z naszej strony i nawet mniej niż „nic”, bo nawet w zamian za grzech, gotów jest pociągnąć nas do najgłębszej przyjaźni z Sobą. Tajemnicą tej relacji jest ufność w Jego Miłosierdzie. Dusza otrzymuje tyle, ile się spodziewa, jak zapewniają święci. Szalona obietnica miłosierdzia ze strony Boga wypełnia się na miarę wielkości pragnień.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.