Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, III Tydzień Adwentu

12-12-2022

Mt 21, 23-27
Skąd pochodzi chrzest Janowy?

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?» Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus przychodzi jako Prawda. I gdy szukamy prawdy, gdy idziemy za prawdą, wtedy Go spotkamy i tam pozwoli nam się rozpoznać. „Kto szuka prawdy – szuka Boga, choćby o tym nie wiedział” (św. Edyta Stein). Arcykapłani i starsi boją się otworzyć na Prawdę, gdyż to pociąga za sobą konkretne konsekwencje, musieliby zrezygnować z własnych racji. Dlatego Jezus nie może objawić im swojej misji i posłannictwa.
W nas też jest tyle zakłamania, kombinowania, szukania swoich korzyści. On jednak nie zostawia nas samych w tym zmaganiu się o prawdę. Wskazuje nam drogę, którą dostrzeżemy, jeśli uznamy, jak bardzo jesteśmy zagubieni, bezradni wobec plątaniny naszych motywacji, nieuświadomionych potrzeb. „Pan jest dobry, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.