Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, VI tydzień wielkanocny

15-05-2023

J 15, 26–16, 4a
Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

„[…] powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”. Jedną z przypadłości naszej ludzkiej egzystencji jest tracenie z oczu tego, co naprawdę ważne. Zaskakujące, nieprzyjemne wydarzenia, trudne sytuacje, natłok zalewających nas emocji… I zapominamy! Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy trwali mocno przy Jego Słowie. Zna nas, wie, że nie lubimy słuchać prawdy o przeciwnościach, jakie mogą się stać naszym udziałem z powodu wiary w Boga. Dlatego pragnie zrobić wszystko, aby nas osłonić. Abyśmy mogli wejść w otaczającą nas rzeczywistość świadomie, trzeźwo i w sposób przygotowany. To wszystko nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie działanie Ducha Świętego w nas. Został On posłany do uczniów, aby w nich świadczyć o Jezusie. Dopiero Jego świadectwo w nas pozwala i nam samym świadczyć o Bogu wobec innych. Dzieje się tak również dlatego, że przypomina nam On to wszystko, co usłyszeliśmy od Jezusa.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.