Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

01-04-2024

Mt 28, 8-15
Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Dziś spotykamy niewiasty, które śpieszą, by objawioną przez anioła nowinę o Zmar­twych­wstaniu Jezusa przekazać Jego uczniom. Bie­gną z radością. Nagle sam Jezus niejako zagradza im drogę i staje przed nimi ze słowami powitania. Te, które niedawno przeży­wały pożegnanie z Jezusem, teraz są przez Niego witane. Owo „Witajcie” leczy w nich wielką ranę pożegnania, łączącą się z bólem, lękiem i trwogą.

Kolejne słowa Jezusa: „Nie bójcie się”, wy­dają się również potrzebne i kojące. Ponadto zostają ponownie posłane, tym razem przez samego Jezusa do Jego uczniów: „Idźcie i oznajmijcie moim braciom”. Jezus tych, którzy opuścili Go w godzinie próby, nazywa swoimi braćmi. Oni sami raczej nie czuliby się godni tego miana, wiedzą dobrze, że wo­bec trudnych okoliczności ostatnich dni ratowali się ucieczką. Ale Jezus chce przekazać im swoje przesłanie: „Powstałem z martwych i nadal was kocham”.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.