Komentarz Biblijny Karmelitanki Bose wróć

Poniedziałek, XII tydzień zwykły

26-06-2023

Mt 7, 1-5
Usuń najpierw belkę ze swego oka

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».


Szukaj towarzystwa Jezusa

Teresa radzi: „Postaraj się o towarzystwo. A jakież mógłbyś znaleźć lepsze nad towarzystwo samego Mistrza, który nauczył nas tej modlitwy, do której odmówienia się zabierasz. Przedstaw sobie Pana stojącego tuż przy tobie i patrz, z jaką miłością i z jaką pokorą raczy ciebie nauczać”.

Patrz na Tego, który patrzy na nas

Nawiąż z Jezusem osobisty kontakt, dostrzeż Jego spojrzenie, a następnie patrz Mu w oczy, bez lęku. Uświadom sobie, że nasze życie od Niego pochodzi i że On patrzy na nas z taką ogromną życzliwością.

Wsłuchuj się w Mistrza

Jezus nie tylko patrzy na nas, ale również do nas mówi.

Jezus czystym spojrzeniem Syna diagnozuje choroby naszego wzroku, choroby utraconej niewinności. Sposób patrzenia na świat jest zależny od czystości serca. Ci, którzy uczestniczą w błogosławieństwie czystych serc, wszędzie widzą Boży zamysł, ponieważ siłą ich życia jest ufność i niewzruszona wiara w Bożą dobroć. Nie muszą bronić się oskarżając, jak stało się to koniecznością pierwszych rodziców i nas, którzy dziedziczymy znamię grzechu. Sięgają po inną broń i są zdolni zło zwyciężać dobrem (Rz 12, 12).
Lekarstwem na dramat uwikłanych serc jest miłosierny plan Ojca, który w Jezusie ofiarowuje nam Zbawienie. On oswobadza serca uwikłane, oczy przesłonięte, naszpikowane wszelkimi drzazgami i belkami. Kto ma nadzieję w Nim, uświęca się, podobnie jak On jest święty (1J 3, 3). Jeśli nasze serce oskarża nas, Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko.

Mów do Niego

Po wsłuchiwaniu się w Mistrza my podejmujemy z Nim rozmowę. Mamy do Niego kierować słowa proste i prawdziwe.